Kleine ideeën in dichtvorm, korte overpeinzingen.

Daar gaat de wind

Vloeibaar worden

Groen

De wind waait door de werkelijkheid

Mijn hoekje dat eraf is

De late morgen

Eenmaal slechts rood

Feeëngruis

Wijn in water veranderen

Alles hangt

Abstractje

Dagen van leven en aangaan

0
0
Jouw literatuur